Up

Административни услуги

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите
Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от I до VI в училища на чужди държави
Приемане и преместване на ученици
Издаване на дубликат на документ за за завършен клас, етап или степен на образование
Издаване на диплома за основно образование
 
 
Powered by Phoca Download