Up

Документи

План за контролната дейност на директора 2022/2023
Правила за управление и развитие на човешките ресурси
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен план за дейността на училището
Превенция ранно напускане
Правилник за дейността
Етичен кодекс 2021-2022
Стратегия за развитие на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - 2021-2024г.
План БДП - 2021г.
 
 
Powered by Phoca Download