График за обучение

График за обучение в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“

с . Крушовица за периода от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

 

начален етап

начин на обучение

I - II клас

присъствено след тестване

III - IVклас

ОРЕС – синхронно в платформата на училището

 

I - II клас се обучават присъствено след тестване с бързи неинвазивни тестове за COVID 19 в понеделник и четвъртък. Учениците, чиито родители не са дали съгласие за тестване се обучават синхронно чрез училищната платформа.

Учениците от  III – IV клас се обучават синхронно в платформата на училището, поради липса на съгласие на родителите за тестване на минимум 50% от тях.

 

прогимназиален етап

начин на обучение

V клас

ОРЕС - синхронно в платформата на училището

VI клас

присъствено

VII клас

присъствено

 

Продължителността на учебните часове за учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда е следната:

за учениците от I до IV клас – 20 минути;

за учениците от V до VII клас – 30 минути;

 Заниманията на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден, които са в ОРЕС също ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

 Присъствие на учениците във всички учебни часове от седмичното разписание е задължително.

 Учениците, които не се включват в обучението от разстояние в електронна среда, ще бъдат отразявани отсъствия в електронния дневник на училището, като при липса на основателна причина тези отсъствия ще бъдат считани за отсъствия по неуважителни причини.

 

 РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОРЕС

 В сила от 29.11.2021 г. до 03.11.2021 г.

час

III клас

IV клас

ЦОУД I-IV

 

почивка

 

почивка

 

 

1

8:00 – 8:20

8:20 – 8:40

(20 мин.)

8:20 – 8:40

8:40 – 9:00

(20 мин.)

Индивидуално консултиране

11:40 – 12:00

2

8:40 – 9:00

9:00 – 9:30   

(30 мин.)

9:00 – 9:20

9:20 – 9:50

(30 мин.)

Индивидуално консултиране

12:00 – 12:20

3

9:30 – 9:50

9:50 – 10:20

(20 мин.)

9:50 – 10:20

 

10:20 – 10:40

(20 мин.)

Само-

подготовка

12:20 – 12:40

4

10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

(20 мин.)

10:40 – 11:00

 

11:00 – 11:20

(20 мин.)

Само-подготовка

12:50 – 13:10

5

11:00 – 11:20

11:20 – 11:40

(20 мин.)

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

(20 мин.)

Занимания интереси

13:10 – 13:30

6

11:40 – 12:00

 

12:00 – 12:20

 

Занимания интереси

13:30 – 13:50

7

 

 

 

 

 

 

 

 

час

V клас

ЦОУД V-VII

 

почивка

 

 

1

8:00 – 8:30

8:30 - 9:00

(30 мин.)

Индивидуално консултиране

13:00 – 13:30

2

9:00 – 9:30

9:30 - 9:50

(20 мин.)

Индивидуално консултиране

13:30 – 14:00

3

9:50 – 10:20

10:20 - 10:40

(20 мин.)

Самоподготовка

14:00 – 14:30

4

10:40 – 11:10

11:10 - 11:30

(20 мин.)

Самоподготовка

14:40 – 15:10

5

11:30 – 12:00

12:00 - 12:20

(20 мин.)

Занимания интереси

15:10 – 15:40

6

12:20 – 12:50

12:50 - 13:10

(20 мин.)

Занимания интереси

15:40 – 16:10

7

13:10 – 13:40