Разписание на учебните часове

 

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

в сила от 29.11.2021 г. до 03.11.2021 г.

 

час

III клас

IV клас

ЦОУД I-IV

V клас

ЦОУД V-VII

 

почивка

 

почивка

 

 

 

почивка

 

 

1

8:00 – 8:20

8:20 – 8:40

(20 мин.)

8:20 – 8:40

8:40 – 9:00

(20 мин.)

Индивидуално консултиране

11:40 – 12:00

8:00 – 8:30

8:30 - 9:00

(30 мин.)

Индивидуално консултиране

13:00 – 13:30

2

8:40 – 9:00

9:00 – 9:30   

(30 мин.)

9:00 – 9:20

9:20 – 9:50

(30 мин.)

Индивидуално консултиране

12:00 – 12:20

9:00 – 9:30

9:30 - 9:50

(20 мин.)

Индивидуално консултиране

13:30 – 14:00

3

9:30 – 9:50

9:50 – 10:20

(20 мин.)

9:50 – 10:20

 

10:20 – 10:40

(20 мин.)

Само-

подготовка

12:20 – 12:40

9:50 – 10:20

10:20 - 10:40

(20 мин.)

Само-

подготовка

14:00 – 14:30

4

10:20 – 10:40

10:40 – 11:00

(20 мин.)

10:40 – 11:00

 

11:00 – 11:20

(20 мин.)

Само-подготовка

12:50 – 13:10

10:40 – 11:10

11:10 - 11:30

(20 мин.)

Само-

подготовка

14:40 – 15:10

5

11:00 – 11:20

11:20 – 11:40

(20 мин.)

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

(20 мин.)

Занимания интереси

13:10 – 13:30

11:30 – 12:00

12:00 - 12:20

(20 мин.)

Занимания интереси

15:10 – 15:40

6

11:40 – 12:00

 

12:00 – 12:20

 

Занимания интереси

13:30 – 13:50

12:20 – 12:50

12:50 - 13:10

(20 мин.)

Занимания интереси

15:40 – 16:10

7

 

 

 

 

 

 

13:10 – 13:40