Учебен календар

Министерството на образованието и науката (МОН)публикува официалния календар за учебната 2019/2020 година. Виж за кога са насрочени ваканциите и датите за националните външни оценявания и зрелостните изпити.

 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

16.09.2019 г. – 04.02.2020 г. (I – XII клас)

 

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

За учениците от I – III клас: 06.02.2020 г. – 29.05.2020 г.

За учениците от IV – VІ клас: 06.02.2020 г. – 16.06.2020 г.

За учениците от V – VІ клас: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г. (за паралелки в спортни училища)

За учениците от VII – ХІ клас: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г.

За учениците от XII: 06.02.2020 г. – 14.05.2020 г.

 

ВАКАНЦИИ

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция

05.02.2020 г. – междусрочна ваканция

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (I – XI клас)

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (XII клас)

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ) СЛЕД XII КЛАС

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература

22.05.2020 г. – втори Държавен зрелостен изпит (ДЗИ)

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

09.06.2020 г. – НВО по Български език и литература

11.06.2020 г. – НВО по Математика

17.06.2020 г. – Чужд език (по желание на ученика)

  

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД IV КЛАС

27.05.2020 г. – НВО по Български език и литература

28.05.2020 г. – НВО по Математика

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ СЛЕД X КЛАС

09.06.2020 г. – НВО по Български език и литература

11.06.2020 г. – НВО по Математика 

17.06.2020 г. – Чужд език (по желание на ученика)

15 – 19.06.2020 г. – Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)