МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА ЗАСИЛИМ ИЗУЧАВАНЕТО НА МАТЕМАТИКА И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Промяна в методите на преподаване и облекчаване на учебните програми и изпитите бяха част от темите, които министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обсъди с директори, учители, представители на социалните партньори и местната власт по време на работните си срещи в област Хасково. Част от разговорите бяха свързани с необходимостта от привличането на децата към изучаване на математика и природни науки, заниманията по интереси и подготовката им за включване в инженерни специалности във висши училища. Трябва да засилим изучаването на математика, компютърно моделиране, работа с алгоритми. Трябва да сме настроени постоянно да правим промени и да се развиваме, каза министър Вълчев. Акцент бе и интегрирането на учебни предмети като възможност за развитие на умения в областта на технологиите, науките и изкуствата. Министърът говори и за необходимостта децата да тръгват на детска градина от по-ранна възраст, коментира и работата по механизма за обхват на учениците в образователната система.

Read moreМИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ТРЯБВА ДА ЗАСИЛИМ ИЗУЧАВАНЕТО НА МАТЕМАТИКА И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИМАМЕ НОВИ 6 500 ДЕЦА В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

„Механизмът работи, резултатът го показва. Броят на отпадналите от системата на образованието за три години е намален три пъти - от 18 хиляди сега е малко над 6 хиляди“.
Това каза вицепремиерът Томислав Дончев на брифинг след заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване на деца и ученици в образователната система.
„Имаме нови 6 500 деца в системата на образованието. От началото на работата по механизма сме приобщили над 49 хиляди деца. Вторично са отпаднали около 6 хиляди, но не се отказваме и продължаваме“, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
„В следващите месеци ще префокусираме работата на екипите за обхват и ще мобилизираме усилията за предотвратяване на отпадането на децата и учениците в задължителна предучилищна възраст“, заяви министър Вълчев.
Той добави, че през следващата учебна година предучилищното образование ще стане задължително и за 4-годишните. „Готвим законови промени, сформирана е работна група, ще вземем разумно решение. Предвидени са 70 милиона лева за общините, в които има недостиг на места в детските градини. Заплащането на таксите за детски градини на деца от социално-слаби семейства също се очаква да има положителен ефект“, допълни министър Вълчев.

Read moreМИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИМАМЕ НОВИ 6 500 ДЕЦА В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО