ИСТОРИЯ

За първи път в с. Крушовица се открива училище през 1856 г. в къщата на поп Динко,  където  учители били поп Динко и Иван Самоковчанина. До 1866г. децата са учили в частните къщи на Дечо Попов, Цанко Николов-Клисаря, Петър Йотов и Цано Маргин. През 1866г. се построява общинско училище. Годишно са се обучавали по 50-60 деца. През 1882 г. се построява четирикласно училище, което задоволява нуждите до 1922 г. През 1920-21 г. се открива прогимназиален курс. През 1923 г. се построяват двете начални училища. През 1934 г. на мястото на изграденото през 1882 г.  училище, се построява сегашната сграда. Разширена е през 1961 г.  с четири класни стаи и две работилници, а през 1974 г. с още четири класни стаи, кухня и столова. Училището ни е наградено с орден „Кирил и Методий“   1-ва степен – през 1966 г. по случай 100 годишнината от създаването му.

Днес училището разполага с четири напълно реновирани класни стаи, със съвременно обзавеждане и оборудване – интерактивни дъски, мултимедии. Така учениците учат по метода на проектно базирано обучение.  В училището има стая за занимания и интереси и стая за хранене.