Контакти

Телефон

06523 2238

Адрес

с. Крушовица, Плевен, България

Имейл

info-1500502@edu.mon.bg

 

Изпращане на съобщение