ЦОИДУЕМ

Екскурзия до гр. Габрово и гр. Велико Търново осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Екскурзия до гр.Ловеч осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Изява на клуб „Театрална работилница“ –  дейност 5 по Конкурсна процедура 33.22-2023 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Изява на клуб „Театрална работилница“ – дейност 5 по Конкурсна процедура 33.22-2023 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

Изява на клуб по кариерно ориентиране – провеждане на Кръгла маса на тема „Моята бъдеща професия“ – дейност 5 по Конкурсна процедура 33.22-2023 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

Изява на клуб „Заедно“ по дейност 5 по Конкурсна процедура 33.22-2023 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Изява на клуб „Заедно“ по дейност 5 по Конкурсна процедура 33.22-2023 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Родителска среща на тема „Перспективи в бъдещето“ по дейност 4 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Родителска среща на тема „Пороците на XXI век“ по дейност 4 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Родителска среща на тема „Агресията модел на поведение“ по дейност 4 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

 

Родителска среща на тема „Образованието на XXI век“ по дейност 4 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Родителска среща на тема „Социалните проблеми на новия век“ по дейност 4 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Родителска среща на тема „Успешни заедно“ по дейност 3 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Родителска среща на тема „Различни сме, но празнуваме заедно“ по дейност 3 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Родителска среща на тема „Активни родители за успешни деца“ по дейност 3 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Родителска среща на тема „Нашето училище“ по дейност 3 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ
Родителска среща на тема „Заедно можем повече“ по дейност 3 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ