КОЛЕКТИВ

  • Кристин Тодорова – директор
  • Нели Илиева – начален учител
  • Снежана Борисова – начален учител
  • Ваня Монова – Илиева – учител по БЕЛ, Английски език
  • Диана Иванова – учител по История и цивилизации, Музика, ЦОУД V-VII клас
  • Красимира Декова – учител по Руски език, География и икономика, Биология и опазване на околната среда
  • Лъчезар Георгиев – учител по ФВС, Човекът и природата, Изобразително изкуство
  • Цветан Стефанов – учител ЦОУД I-IV клас