Проведена еднодневна ученическа екскурзия по проект „ Заедно сме по-добри“ по Приоритет 4 Реализиране на мерки за...

повече информация