Uncategorized

Родителска среща на тема „Пороците на XXI век“ по дейност 4 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

Родителска среща на тема „Пороците на XXI век“ по дейност 4 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

На 11.06.2024 г. се порведе иновативна родителска среща в общност на тема „Пороците на XXI век“ - дейност 4 по Конкурсна процедура 33.22-2023, със сключен договор № БС33.22 – 4-011/24.08.2023 г. към Център за образователна интеграция на децата и учениците от...

повече информация
Родителска среща на тема „Социалните проблеми на новия век“ по дейност 4 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

Родителска среща на тема „Социалните проблеми на новия век“ по дейност 4 осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

На 06.06.2024 г. се порведе иновативна родителска среща в общност на тема „Социалните проблеми на новия век“ – дейност 4 по Конкурсна процедура 33.22-2023, със сключен договор № БС33.22 – 4-011/24.08.2023 г. към Център за образователна интеграция на децата и учениците...

повече информация