Новини

Екскурзия до гр.Ловеч осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

Екскурзия до гр.Ловеч осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

Проведена еднодневна ученическа екскурзия по проект „ Заедно сме по-добри“ по Приоритет 4 Реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт с цел подобряване процеса на образователна интеграция и...

повече информация