Екскурзия до гр.Ловеч осъществена с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

юни 13, 2024Новини0 коментари

Проведена еднодневна ученическа екскурзия по проект „ Заедно сме по-добри“ по Приоритет 4 Реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт с цел подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности, по Конкурсна процедура 33.22-2023, със сключен договор № БС33.22 – 4-011/24.08.2023 г. към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Related Blogs